REMONDIS ønsker at gøre det rigtige

Whistleblowerordning

Vi bestræber os på at opretholde en høj forretningsetik i alt hvad vi foretager os. Herunder, også sikkerhed og respekt for alle, der har berøring med os som virksomhed. Vore medarbejdere, kunder, leverandører og andre interessenter er væsentlige for at vi kan lykkes i at gøre det rigtige.

Vores whistleblowerordning

Vores whistleblowerordning giver alle mulighed for at anmelde deres mistanke om alvorlige uregelmæssigheder og overtrædelser. Vores whistleblower-ordning sikrer, at alvorlige forhold bliver håndteret – og det er afgørende for os for at vi kan overholde af vores forretningsetik, og sikre, at vore ansatte, kunder og vores omverden har tillid til os.

Vi opfordrer dig til at meddele dit anliggende anonymt igennem whistleblower-ordningen. Der er nogle regler for, hvad man kan anmelde. Det kan du læse mere om, når du har “klikket” på linket. Her finder du information om, hvilken type overtrædelser der kan anmeldes.

Til hvad kan jeg bruge whistleblower-ordningen?

Du kan anmelde brud på love og regler og/eller overtædelser, som alvorligt kan påvirke vores virksomhed eller en persons liv, sikkerhed eller sundhed.

Vi har beskrevet det i detaljer i vores Whistleblower-politik, som du kan se her klik her.

Du behøver ikke at have bevis for din mistanke, men din anmeldelse skal foretages i god tro.

Din indberetning vil blive behandlet sikkert

Den digitale indberetningsmulighed stilles til rådighed af en ekstern partner, Kromann Reumert. De har indgået et samarbejde med EQS, der leverer den digitale løsning, der til enhver tid sikrer dig anonymitet. Indeberetningsprocessen er krypteret og beskyttet med adgangskode. 

Alle rapporter behandles i fortrolighed.

Hvem modtager din indberetning og håndterer den?

Når du laver din indberetning bliver den – via den eksterne og sikrede digitale løsning – sendt til en advokat hos Kromann Reumert, der er ekspert i databeskyttelse og reglerne for whistleblowerordningen. Advokaten screener din indberetning for at se om din indberetning retmæssigt kan behandles efter whistleblowerordningen.

Hvordan laver jeg en indberetning?

Din rapport indsendes nemt og sikkert ved at følge anvisningerne, når du “klikker” på dette link.

Når du sender din indberetning bliver du bedt om at oprette dit eget password, og du vil modtage et særligt unikt sags-ID, som er dit eget, og som du gerne må gemme.

Vi bestræber os på at svare eller sende opfølgende spørgsmål til dig inden for 7 dage.

Under hele forløbet vil du være anonym, medmindre du vælger andet.

Tak for dit engagement.

Mini-containere

Vip-containere

Maxi-containere

Farligt affald

Miljøtjek af affald

Den nye affaldsbekendtgørelse

Bliv klogere på hvad den nye affaldsbekendtgørelse betyder for din virksomhed.

Batterier

Bioaffald

Brændbart

Byggeaffald

Deponi

Elektronik

Farligt affald

Glas

Haveaffald

Klinisk risiko

Lyskilder

Metal & jern

Pap

Papir

Plast

Offentlige institutioner

Byggeri & anlæg

Butik & detail

Boligselskaber

Events

Ehandel

Hospital & klinik

Kontor

Landbrug & gartneri

Produktion & industri

Restaurant & kantine

Trykkeri & maler

Turisme & hotel

Værksteder

MILJØTJEK AF AFFALD