Byggeaffald

Bygningsaffald findes i mange forskellige typer. Jo mere sorteret dit byggeaffald er, jo bedre er det til brug for genanvendelse.

Byggeaffald kan inkludere alt fra mindre ombygninger, nedrivninger eller renovationer til større byggeprojekter med større mængder af forskellige affaldsfraktioner. Byggeaffald kan være blandet byggeaffald, som skal sendes til eftersortering, eller det kan være rene affaldsfraktioner f.eks. beton, armeret beton, affald til deponi, gips, glas, isoleringsmaterialer, kabler, maling, pap, plast, sanitet, spraydåser, træ og meget andet.

Husk at noget byggeaffald kan være farligt f.eks. støvende asbest. Kontakt vores miljøkonsulenter på miljokonsulent@remondis.dk for korrekt håndtering af tvivlsomt byggeaffald.

Sorteringsvejledning:

Byggeaffald

Farligt affald skal sorteres alt efter hvilken slags farlig affald det drejer sig om. Her er et lille udvalg af farlig affaldstyper. 

Asbest

Affald med asbest skal håndteres på 2 forskellige måder, alt efter om det er støvende eller ikke støvende.

 

LÆS MERE HER

Beton

Beton sorteres og behandles alt efter om det drejer sig om ren beton eller armeret beton.

 

Deponi

Deponiaffald er affald der ikke er egnet til genanvendelse og derfor sendes til deponi. Noget byggeaffald skal sendes separat og særskilt til deponi.

 

Gips

Det er vigtigt, at gipsaffald og gipsplader opbevares tørt, således at genanvendelsesprocenten bliver højst muligt. Gipsaffald må ikke indeholde fibergips.

 

Glas

Glasaffald fra byggeprojekter inkluderer ofte termoruder, trådglas, lamineret glas  og spejlglas. 

Isolering

Isoleringsmaterialer kan inkludere mineraluld, stenuld eller glasuld. 

 

Jord

Jord kan opdeles i 2 affaldsfraktioner: Ikke-forurenet jord og jord fra forurenet jord. 

 

Lyskilder

Lyskilder inkluderer alle former for lysstofrør og spare- og lavenergipærer. Kun hele og ubeskadigede lyskilder må afleveres og skal afleveres som en selvstændig fraktion til gavn for miljø og sundhed.

 

Maling

Malingsaffald kan være malingrester, emballage fra maling, emballage fra trykfarve, epoxyrester, aftørringsklude, dragter og handsker med malingrester.

Metal & jern

Metal og jern kan være af mange forskellige typer. Det kan være usorteret eller sorteret i jern- og metaltyper. Disse typer inkluderer: Aluminium, kobber, rustfrit stål, messing, kabelskrot etc.

 

Pap

Pap inkluderer bølgepap, emballagekarton, gråpap, papkasser, papafskær fra produktion, emballering. Der kan accepteres mindre stykker tape, clips og mærkater. Det anbefales at papaffald opbevares forholdsvist tørt, da fugt i pap ikke må overstige 10% for at det kan genanvendes.

 

Plast

Plast er en generel betegnelse for plastikaffald og dækker over flere forskellige plasttyper. Det er bedst for miljøet og genanvendelsesprocenten at plastik sorteres i flere typer: Blød plast (LDPE), ABS, PET, PVC, akrylplast, hård plast (uden PVC), hård plast HDPE, folier, kofangere, polycarbonat etc.

 

PVC

PVC findes i større mængder på byggeprojekter. PVC står for polyvinylchlorid og inkluderer kloakrør, lister, tagrender, rammer, kabelbakker, elektrikerrør. PVC er mærket med 3 i plast-trekanten. 

 

Restaffald

Restaffald kan opdeles i småt restaffald eller stort restaffald og indeholder affald der kan sendes til forbrænding på godkendte forbrændingsanlæg.

 

 

Spraydåser

Spraydåser inkluderer alle former for spraydåser uanset indhold. 

 

Træ

Træ skal sorteres i rent træ, imprægneret træ og eller møbler til genbrug af træ.

 

Affaldsløsninger til byggeaffald

Hvad enten du søger en enkel affaldsløsning eller en total miljøløsning, så kan REMONDIS hjælpe dig. Vi har containere til mindre byggeprojekter, miljøskabe til farligt affald og lukkede og åbne maxi-containere til mellem og store byggeprojekter.

    12m3 åben maxi-container

    20m3 åben maxi-container

    30m3 åben maxi-container

Byggeaffald i din kommune

I de fleste kommuner skal du anmelde byggeaffald til kommunen i de fleste tilfælde, hvis det drejer sig om mere end 10m2. Det skal gøres mindst 14 dage før byggeprojektet starter. Det er bygherrens ansvar at sørge for de nødvendige anmeldelser, og byggeaffald må ikke fjernes fra aktivitetsadressen før en færdigmelding i bygningsaffald.dk.

Anmeld dit byggeprojekt her. 

Få et tilbud og gratis miljøtjek

REMONDIS miljøkonsulenter er specialister, der giver en kompetent og miljørigtig rådgivning. De kommer gerne forbi og gennemgår jeres behov og kommer med forslag til optimering i forhold til sortering og håndtering af jeres affald.

Bestil et gratis miljøtjek af din affaldsstrøm og affaldssortering på formularen eller ved at ringe eller skrive på:

Skriv dig op til nyhedsbrev

5 + 12 =

Få et tilbud og gratis miljøtjek

Skriv dig op til nyhedsbrev

4 + 3 =

REMONDIS miljøkonsulenter er specialister, der giver en kompetent og miljørigtig rådgivning. De kommer gerne forbi og gennemgår jeres behov og kommer med forslag til optimering i forhold til sortering og håndtering af jeres affald.

Bestil et gratis miljøtjek af din affaldsstrøm og affaldssortering på formularen eller ved at ringe eller skrive på:

+45 43 63 18 28

kundeservice@remondis.dk

Mini-containere

Vip-containere

Maxi-containere

Farligt affald

Miljøtjek af affald

Den nye affaldsbekendtgørelse

Bliv klogere på hvad den nye affaldsbekendtgørelse betyder for din virksomhed.

Batterier

Bioaffald

Brændbart

Byggeaffald

Deponi

Elektronik

Farligt affald

Glas

Haveaffald

Klinisk risiko

Lyskilder

Metal & jern

Pap

Papir

Plast

Offentlige institutioner

Byggeri & anlæg

Butik & detail

Boligselskaber

Events

Ehandel

Hospital & klinik

Kontor

Landbrug & gartneri

Produktion & industri

Restaurant & kantine

Trykkeri & maler

Turisme & hotel

Værksteder

MILJØTJEK AF AFFALD