#affald21

Erhvervsaffald

Revideret affaldsbekendtgørelse er trådt i kraft d. 1. januar 2021. Hvad betyder det for din virksomhed?

Bestil tid hos vores miljøkonsulenter på +45 43 63 18 28 eller miljokonsulent@remondis.dk.

En revideret udgave af affaldsbekendtgørelsen er trådt i kraft per 1. januar 2021. Læs gældende bekendtgørelse her: BEK nr 2512 af 10.12.2021. 

Hvad betyder det for erhvervsaffald?

Det betyder, at der er nye lovbestemte krav til din virksomhed (§60-§76) om udsortering af småt brændbart (restaffald) plus minimum 12 affaldstyper til genanvendelse:

1) Glasaffald

2) Metalaffald

3) Plastaffald (blød/hård)

4) Papiraffald

5) Papaffald

6) Mad/bioaffald

7) Haveaffald

8) Træaffald

9) Tekstilaffald

10) Mad- og drikkekartonaffald

11) Farligt affald (f.eks. batterier, elektronik, emballage fra håndsprit, maling etc.)

12) Genanvendeligt PVC-affald

Såfremt din virksomhed har andre fraktioner, der kan materialenyttiggøres, er du også forpligtet til at frasortere det til genanvendelse.

 

REMONDIS hjælper din virksomhed

REMONDIS tilbyder et miljøtjek af din affaldssortering, så du sikrer størst mulig genanvendelse af dit affald, og hjælper dig med dokumentation, så du kan blive en grønnere virksomhed og overholde gældende lovgivning. 

  • REMONDIS er en godkendt aktør og er registreret i affaldsregisteret.
  • Vi kan hjælpe dig med dokumentation af affaldsmængder.
  • Vi kan hjælpe dig med at sætte genanvendelsesmål for din virksomhed, så du hele tiden kan forbedre virksomhedens affaldssortering.

 

Fokus på cirkulær økonomi

Den reviderede affaldsbekendtgørelse danner baggrund i et politisk ønske om at affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030, at 80% af plast skal udsorteres fra forbrændingsanlæg, og at affaldskurven skal knækkes med fokus på cirkulær økonomi med mindre affald, mindre spild og mere genbrug.

 

Fokus på ensartethed

I den reviderede affaldsbekendtgørelse er der også fokus på ensartethed, hvilket betyder at de samme affaldspiktogrammer benyttes over hele landet. REMONDIS bruger allerede disse piktogrammer i alt kommunikation og nu også på containere og beholdere overalt i landet.

 

Genanvendelse af virksomhedens egne produkter

Virksomheder, som leverer varer til kunder, kan nu tilbyde kunderne at tilbagetage brugte produkter (eller lignende) og dermed sikrer højere genanvendelse i egen produktion eller på anden vis. Book gerne et møde med REMONDIS miljøkonsulenter for at høre nærmere om mulighederne.

Få rådgivning

REMONDIS miljøkonsulenter er specialister, der giver en kompetent og miljørigtig rådgivning. De kommer gerne forbi og gennemgår jeres behov og kommer med forslag til optimering i forhold til sortering og håndtering af jeres affald.

Bestil et gratis miljøtjek af din affaldsstrøm og affaldssortering på formularen eller ved at ringe eller skrive på:

Få et tilbud og gratis miljøtjek

Skriv dig op til nyhedsbrev

15 + 15 =

Få rådgivning

Skriv dig op til nyhedsbrev

3 + 3 =

REMONDIS miljøkonsulenter er specialister, der giver en kompetent og miljørigtig rådgivning. De kommer gerne forbi og gennemgår jeres behov og kommer med forslag til optimering i forhold til sortering og håndtering af jeres affald.

Bestil et gratis miljøtjek af din affaldsstrøm og affaldssortering på formularen eller ved at ringe eller skrive på:

+45 43 63 18 28

kundeservice@remondis.dk

Mini-containere

Vip-containere

Maxi-containere

Farligt affald

Miljøtjek af affald

Den nye affaldsbekendtgørelse

Bliv klogere på hvad den nye affaldsbekendtgørelse betyder for din virksomhed.

Batterier

Bioaffald

Brændbart

Byggeaffald

Deponi

Elektronik

Farligt affald

Glas

Haveaffald

Klinisk risiko

Lyskilder

Metal & jern

Pap

Papir

Plast

Offentlige institutioner

Byggeri & anlæg

Butik & detail

Boligselskaber

Events

Ehandel

Hospital & klinik

Kontor

Landbrug & gartneri

Produktion & industri

Restaurant & kantine

Trykkeri & maler

Turisme & hotel

Værksteder

MILJØTJEK AF AFFALD