#affald21

Erhvervsaffald

Revideret affaldsbekendtgørelse er trådt i kraft d. 1 januar 2021. Hvad betyder det for din virksomhed?

Bestil tid hos vores miljøkonsulenter på +4543631828 eller miljokonsulent@remondis.dk.

En revideret udgave af affaldsbekendtgørelsen er trådt i kraft per 1. januar 2021. Læs bekendtgørelsen her: BEK nr 2159 af 09.12.2020.

Hvad betyder det for erhvervsaffald?

Det betyder, at der er nye lovbestemte krav til din virksomhed (§61-§77) om udsortering af småt brændbart (restaffald) plus minimum 12 affaldstyper til genanvendelse:

1) Glasaffald

2) Metalaffald

3) Plastaffald (blød/hård)

4) Papiraffald

5) Papaffald

6) Mad/bioaffald

7) Haveaffald

8) Træaffald

9) Tekstilaffald (fra 2022)

10) Mad- og drikkekartonaffald

11) Farligt affald (f.eks. batterier, elektronik, emballage fra håndsprit, maling etc.)

12) Genanvendeligt PVC-affald

Såfremt din virksomhed har andre fraktioner, der kan materialenyttiggøres, er du også forpligtet til at frasortere det til genanvendelse.

 

REMONDIS hjælper din virksomhed

REMONDIS tilbyder et miljøtjek af din affaldssortering, så du sikrer størst mulig genanvendelse af dit affald, og hjælper dig med dokumentation, så du kan blive en grønnere virksomhed og overholde gældende lovgivning. 

  • REMONDIS er en godkendt aktør og er registreret i affaldsregisteret.
  • Vi kan hjælpe dig med dokumentation af affaldsmængder.
  • Vi kan hjælpe dig med at sætte genanvendelsesmål for din virksomhed, så du hele tiden kan forbedre virksomhedens affaldssortering.

 

Fokus på cirkulær økonomi

Den reviderede affaldsbekendtgørelse danner baggund i et politisk ønske om at affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030, at 80% af plast skal udsorteres fra forbrændingsanlæg, og at affaldskurven skal knækkes med fokus på cirkulær økonomi med mindre affald, mindre spild og mere genbrug.

 

Fokus på ensartethed

I den reviderede affaldsbekendtgørelse er der også fokus på ensartethed, hvilket betyder at de samme affaldspiktogrammer benyttes over hele landet. REMONDIS bruger allerede disse piktogrammer i alt kommunikation og nu også på containere og beholdere overalt i landet.

 

Genanvendelse af virksomhedens egne produkter

Virksomheder, som leverer varer til kunder, kan nu tilbyde kunderne at tilbagetage brugte produkter (eller lignende) og dermed sikrer højere genanvendelse i egen produktion eller på anden vis. Book gerne et møde med REMONDIS miljøkonsulenter for at høre nærmere om mulighederne.

Høre mere om affaldsbekendtgørelsen

Ny eller eksisterende kunde hos REMONDIS A/S?*

Nyhedsbrev

Mini-containere

Vip-containere

Maxi-containere

Farligt affald

Miljøtjek af affald

Lithiumbatterier = RETRON

Sikker og godkendt håndtering af små og store lithiumbatterier

Batterier

Bioaffald

Brændbart

Byggeaffald

Deponi

Elektronik

Farligt affald

Glas

Haveaffald

Klinisk risiko

Lyskilder

Metal & jern

Pap & papir

Papir til makulering

Plast

Offentlige institutioner

Byggeri & anlæg

Butik & detail

Boligselskaber

Events

Ehandel 

Hospital & klinik

Kontor

Landbrug & gartneri

Produktion & industri

Restaurant & kantine

Trykkeri & maler

Turisme & hotel

Værksteder

MILJØTJEK AF AFFALD