Restaffald

Småt og stort brændbart affald er det restaffald, der er tilbage, når alt genanvendeligt, ikke brændbart og farligt affald er sorteret fra.

Restaffald eller forbrændingsegnet affald er den brændbare restfraktion efter kildesortering af affaldet. Fraktionen kan deles op i småt og stort forbrændingsegnet affald.

Småt forbrændingsegnet affald må ikke være over 1 meter.

Restaffald fra virksomheder køres til forbrænding. Varmen fra forbrændingen bruges derefter til at producere bl.a. fjernvarme og strøm. Slaggen er aske og affaldsrester fra forbrændingen. Det bliver sorteret fra til sidst og kan bruges som vejfyld. Det er yderst vigtigt at alt farligt affald er frasorteret og ikke er blandet med brændbart affald, da jo renere affald der brændes, jo renere slagge ender der med at være.

Sorteringsvejledning:

Restaffald

JA TAK

 • Rest efter sortering
 • Affald der ikke kan genanvendes
 • Affald der kan brænde f.eks. vådt pap, papir, snavset plast, pizzabakker
 • Chips- og kaffeposer (medmindre andet er angivet)
 • Engangspapkrus
 • Engangspaptallerken
 • Affald under 1 meter = Restaffald
 • Affald over 1 meter = Stort brændbart

NEJ TAK

 • Elektronikaffald
 • Lyskilder
 • Farligt affald
 • Kølemøbler
 • Byggeaffald eks. gipsplader, mineraluld, brokker
 • Imprægneret træ
 • Tagpap
 • PVC plast & PE plast
 • Trykflasker
 • Pap & papir
 • Flasker & glas
 • Have & parkaffald
 • Alle typer jord
 • Jern & metal
 • Affald til genanvendelse
 • Affald til deponi

Download DK & UK sorteringsvejledning.

Download DK sorteringsvejledning.

Download UK sorteringsvejledning.

Affaldsløsninger til restaffald

Hvad enten du søger en enkel affaldsløsning eller en total miljøløsning, så kan REMONDIS hjælpe dig. Vi har løsninger til både stort og småt restaffald. Stort brændbart kendetegner restaffald over 1 meter, imens restaffald eller småt brændbart er under 1 meter. Vi anbefaler derfor som hovedregel maxi-containere til stort brændbart og vip-containere og mini-containere til småt brændbart.

    660L mini-container

    240L mini-container

    10m3 vip container

    30m3 åben maxi-container

    4,5m3 vip container

    1000L mini-container

Få et tilbud og gratis miljøtjek

REMONDIS miljøkonsulenter er specialister, der giver en kompetent og miljørigtig rådgivning. De kommer gerne forbi og gennemgår jeres behov og kommer med forslag til optimering i forhold til sortering og håndtering af jeres affald.

Bestil et gratis miljøtjek af din affaldsstrøm og affaldssortering på formularen eller ved at ringe eller skrive på:

Skriv dig op til nyhedsbrev

4 + 14 =

Få et tilbud og gratis miljøtjek

Skriv dig op til nyhedsbrev

10 + 10 =

REMONDIS miljøkonsulenter er specialister, der giver en kompetent og miljørigtig rådgivning. De kommer gerne forbi og gennemgår jeres behov og kommer med forslag til optimering i forhold til sortering og håndtering af jeres affald.

Bestil et gratis miljøtjek af din affaldsstrøm og affaldssortering på formularen eller ved at ringe eller skrive på:

+45 43 63 18 28

kundeservice@remondis.dk

Mini-containere

Vip-containere

Maxi-containere

Farligt affald

Miljøtjek af affald

Den nye affaldsbekendtgørelse

Bliv klogere på hvad den nye affaldsbekendtgørelse betyder for din virksomhed.

Batterier

Bioaffald

Brændbart

Byggeaffald

Deponi

Elektronik

Farligt affald

Glas

Haveaffald

Klinisk risiko

Lyskilder

Metal & jern

Pap

Papir

Plast

Offentlige institutioner

Byggeri & anlæg

Butik & detail

Boligselskaber

Events

Ehandel

Hospital & klinik

Kontor

Landbrug & gartneri

Produktion & industri

Restaurant & kantine

Trykkeri & maler

Turisme & hotel

Værksteder

MILJØTJEK AF AFFALD