Deponiaffald

Deponi-affald er affald, der ikke kan genanvendes eller forbrændes, og derfor skal deponeres på et godkendt miljøanlæg.

Det er vigtigt at alt affald, der kan genbruges, bliver genbrugt til gavn for miljøet. Deponi er derfor kun til affald, der ikke er egnet til genanvendelse eller forbrænding, og må derfor ikke blandes med andet affald. 

Deponi-affald bliver deponeret på et godkendt miljøanlæg. Deponi-affald kan være gadeopfej, isoleringsmaterialer og gips, der er urent eller vådt, blød PVC, eller materialer der indeholder PCB og mange andre ting.

Asbestaffald skal du anmelde til den kommune, som du skal af med asbest i. Dette skyldes sikkerhedsrisikoen ved indånding, der kategorisere asbestaffald som farligt affald. Hvis du er i tvivl om hvordan du anmelder asbesten kan du kontakte en af vores konsulenter for hjælp og vejledning.

Det er vigtigt at overholde din kommunes regler for deponi-affald. Kontakt derfor en af vores miljøkonsulenter på miljokonsulent@remondis.dk for spørgsmål om deponi i din kommune.

Sorteringsvejledning:

Restaffald/Småt brændbart

JA TAK

 • Skortens-elementer /mursten (tilsodede)
 • Spejle
 • Materialer med PCB
 • Vinduer med plast- / PVC-rammer
 • Ildfast glas /Pyro-stop glas
 • Fibercement
 • Fermacell-plader
 • Blød PVC (ikke-genanvendeligt PVC)
 • Glasbyggesten med mørtel og pudsrester
 • Gadeopfej
 • Larvebånd, fx fra minigravere
 • Haveslanger
 • Mørtelpuds
 • Keramik og porcelæn
 • Nyt eternit

NEJ TAK

 • Asbest (skal sorteres seperat – anmeldelsespligt)
 • Gips
 • Murbrokker
 • Vinduer med trærammer
 • Andet affald der kan genbruges eller brændes

Få et tilbud og gratis miljøtjek

REMONDIS miljøkonsulenter er specialister, der giver en kompetent og miljørigtig rådgivning. De kommer gerne forbi og gennemgår jeres behov og kommer med forslag til optimering i forhold til sortering og håndtering af jeres affald.

Bestil et gratis miljøtjek af din affaldsstrøm og affaldssortering på formularen eller ved at ringe eller skrive på:

Skriv dig op til nyhedsbrev

11 + 6 =

Få et tilbud og gratis miljøtjek

Skriv dig op til nyhedsbrev

2 + 2 =

REMONDIS miljøkonsulenter er specialister, der giver en kompetent og miljørigtig rådgivning. De kommer gerne forbi og gennemgår jeres behov og kommer med forslag til optimering i forhold til sortering og håndtering af jeres affald.

Bestil et gratis miljøtjek af din affaldsstrøm og affaldssortering på formularen eller ved at ringe eller skrive på:

+45 43 63 18 28

kundeservice@remondis.dk

Mini-containere

Vip-containere

Maxi-containere

Farligt affald

Miljøtjek af affald

Den nye affaldsbekendtgørelse

Bliv klogere på hvad den nye affaldsbekendtgørelse betyder for din virksomhed.

Batterier

Bioaffald

Brændbart

Byggeaffald

Deponi

Elektronik

Farligt affald

Glas

Haveaffald

Klinisk risiko

Lyskilder

Metal & jern

Pap

Papir

Plast

Offentlige institutioner

Byggeri & anlæg

Butik & detail

Boligselskaber

Events

Ehandel

Hospital & klinik

Kontor

Landbrug & gartneri

Produktion & industri

Restaurant & kantine

Trykkeri & maler

Turisme & hotel

Værksteder

MILJØTJEK AF AFFALD