Brancher

REMONDIS har i mange år samarbejdet med diverse virksomheder og organisationer om at udvikle affalds- og miljøløsninger tilpasset forskellige brancher. Se nedenunder hvad vi kan tilbyde netop din branche.

Produktion og

industri

Offentlige institutioner

Affald i din kommune

Byggeri og anlæg

Ehandel, lager & handel

Detail

Bolig- og ejendomsselskaber

Hospitaler

og sundhed

Kontor

Trykkeri og maler

Værksteder og

servicestationer

Landbrug og

gartneri

Events

Turisme og hotel

Restauranter

og kantiner

REMONDIS A/S har affalds-, transport og genbrugsløsninger til alle typer virksomheder og institutioner. At finde den rigtige affalds- og genvindingsløsning til din virksomhed, er i høj grad et spørgsmål om økonomi, miljøkrav og miljømål. Det er derfor vigtigt at finde den optimale løsning til sortering af virksomhedens affald, for dermed at minimere afgiftsbetalingen til bortskaffelse og samtidigt genanvende mest muligt.

Hos REMONDIS A/S, er vi eksperter i at rådgive virksomheder og offentlige organisationer om, hvordan de på den mest fordelagtige måde kan bortskaffe og genanvende deres affald. 

Kontakt os

Få tilbud, råd og vejledning

+45 43 63 18 28

kundeservice@remondis.dk

Mini-containere

Vip-containere

Maxi-containere

Farligt affald

Miljøtjek af affald

Lithiumbatterier = RETRON

Sikker og godkendt håndtering af små og store lithiumbatterier

Batterier

Bioaffald

Brændbart

Byggeaffald

Deponi

Elektronik

Farligt affald

Glas

Haveaffald

Klinisk risiko

Lyskilder

Metal & jern

Pap & papir

Papir til makulering

Plast

Offentlige institutioner

Byggeri & anlæg

Butik & detail

Boligselskaber

Events

Ehandel 

Hospital & klinik

Kontor

Landbrug & gartneri

Produktion & industri

Restaurant & kantine

Trykkeri & maler

Turisme & hotel

Værksteder

MILJØTJEK AF AFFALD