REMONDIS BÆREDYGTIGE VERDEN

For vores fælles fremtid

1. HANDLER

Fremtiden kan vente? Det må være din spøg!

 

Hele ideen om bæredygtighed vil være en tabt sag, medmindre vi griber ind her og nu for at bevare naturressourcerne på vores planet. Fremtidige generationer vil kun være i stand til at nyde deres liv og jorden, hvis der gøres noget lige nu for at modvirke den voksende mangel på råvarer. For REMONDIS – som en af ​​verdens førende genbrugs-, service- og vandvirksomheder – kan der kun være et mål: At håndtere denne udfordring og lede som et eksempel.

REMONDIS har en stor portfolio af serviceydelser, der sparer naturressourcer og beskytter miljøet.

2. DELER

Viden er den eneste ressource, som er uudtømmelig.

 

Alle taler om knaphed på råmaterialer og om bæredygtighed. Men hvad ligger der helt nøjagtigt til grund for det hele? REMONDIS har lavet analysearbejdet og har sammensat sider med de vigtigste baggrundsoplysninger.

REMONDIS forklarer og øger bevidstheden om bæredygtig udvikling.

3. INSPIRERER

Det gode ved bæredygtighed? Det smitter!

 

Bæredygtighed er ikke en statisk ting, men en løbende proces. Først og fremmest er bæredygtighed et teamarbejde. Derfor samarbejder REMONDIS med eksperter, forskningsinstitutter og andre, der også har til formål at bevare vores planets naturressourcer og forebygge klimaændringer. Sådanne samarbejder fører altid til nye tilgange og innovationer.

REMONDIS overfører kontinuerligt teknologi og viden til fordel for borgere, virksomheder og byer.

4. FREMMER

Bæredygtighed er fremtiden. En fremtid der skal fremelskes.

 

Lige meget hvor der er en mulighed for at drive bæredygtighed fremad og fastholde den øverst på agendaen, så er REMONDIS der, fulde af lidenskab og entusiasme for sagen. Dette dækker over en lang række aktiviteter – fra uddannelsesprojekter, i vores rolle som rådgivere til støtte af universiteter og lignende.

REMONDIS fremmer mere bæredygtighed i samfundsøkonomien og blandt befolkningen generelt.

5. EFTERLEVER

Den bedste måde at være bæredygtig på? Det er indefra!

 

Det siger sig selv, at REMONDIS’ altomfattende syn på bæredygtighed også inkluderer, at vi selv skal være bæredygtige. Dette dækker alle aspekter af vores forretning – fra energieffektivitetsniveauer i vores hovedkontorbygninger, hele vejen igennem til at sikre, at alle vores lokationer overholder vores høje sociale standarder, uanset hvor i verden de måtte være.

REMONDIS driver forretning, der er miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygtigt.

Råstofressourcer er begrænsede.

Det er vores ideer for genbrug ikke.

Mini-containere

Vip-containere

Maxi-containere

Farligt affald

Miljøtjek af affald

Den nye affaldsbekendtgørelse

Bliv klogere på hvad den nye affaldsbekendtgørelse betyder for din virksomhed.

Batterier

Bioaffald

Brændbart

Byggeaffald

Deponi

Elektronik

Farligt affald

Glas

Haveaffald

Klinisk risiko

Lyskilder

Metal & jern

Pap

Papir

Plast

Offentlige institutioner

Byggeri & anlæg

Butik & detail

Boligselskaber

Events

Ehandel

Hospital & klinik

Kontor

Landbrug & gartneri

Produktion & industri

Restaurant & kantine

Trykkeri & maler

Turisme & hotel

Værksteder

MILJØTJEK AF AFFALD