Farligt affald

Farligt affald inkluderer mange forskellige affaldstyper, som alle har det til fælles, at de er farlige for miljøet og/eller arbejdsmiljøet.

Farligt affald er affald, der indeholder stoffer eller har egenskaber der er farligt for miljøet og/eller kan være farlige for arbejdsmiljøet. Farligt affald kan opdeles i genanvendeligt affald og ikke-genanvendeligt affald.

Affald er farligt, hvis det er brandfarligt eller kan eksplodere, er sundhedsskadeligt for mennesker, er skadeligt for naturen og miljøet, indeholder potentielle smittefarer og sygdomme fra mennesker eller dyr.

Farligt affald kan være kemikalier, bly, olie, stenuld, elektronikaffald, batterier og lithiumbatterier, sparepærer, lysstofrør, bilbatterier og meget andet.

Sorteringsvejledning:

Farligt affald

Farligt affald skal sorteres alt efter hvilken slags farlig affald det drejer sig om. Her er et lille udvalg af farlig affaldstyper. 

Affaldsløsninger til farligt affald

Hvad enten du søger en enkel affaldsløsning eller en total miljøløsning, så kan REMONDIS hjælpe dig. Farligt affald varrierer i farlighed, og det er derfor ekstra vigtigt at du får den rigtige beholder. Lithiumbatterier kan fx bryde i brand eller eksplodere, hvis de er kritiske. Her tilbyder REMONDIS nogle unikke patenterede løsninger – RETRON bokse. Læs mere her.

    RETRON boks 750L

    30L spændelågsfad

    EASY Miljøskab Medium

Få et tilbud og gratis miljøtjek

REMONDIS miljøkonsulenter er specialister, der giver en kompetent og miljørigtig rådgivning. De kommer gerne forbi og gennemgår jeres behov og kommer med forslag til optimering i forhold til sortering og håndtering af jeres affald.

Bestil et gratis miljøtjek af din affaldsstrøm og affaldssortering på formularen eller ved at ringe eller skrive på:

Skriv dig op til nyhedsbrev

6 + 11 =

Få et tilbud og gratis miljøtjek

Skriv dig op til nyhedsbrev

4 + 13 =

REMONDIS miljøkonsulenter er specialister, der giver en kompetent og miljørigtig rådgivning. De kommer gerne forbi og gennemgår jeres behov og kommer med forslag til optimering i forhold til sortering og håndtering af jeres affald.

Bestil et gratis miljøtjek af din affaldsstrøm og affaldssortering på formularen eller ved at ringe eller skrive på:

+45 43 63 18 28

kundeservice@remondis.dk

Mini-containere

Vip-containere

Maxi-containere

Farligt affald

Miljøtjek af affald

Den nye affaldsbekendtgørelse

Bliv klogere på hvad den nye affaldsbekendtgørelse betyder for din virksomhed.

Batterier

Bioaffald

Brændbart

Byggeaffald

Deponi

Elektronik

Farligt affald

Glas

Haveaffald

Klinisk risiko

Lyskilder

Metal & jern

Pap

Papir

Plast

Offentlige institutioner

Byggeri & anlæg

Butik & detail

Boligselskaber

Events

Ehandel

Hospital & klinik

Kontor

Landbrug & gartneri

Produktion & industri

Restaurant & kantine

Trykkeri & maler

Turisme & hotel

Værksteder

MILJØTJEK AF AFFALD