Værksted

REMONDIS kan tilbyde små og store affalds- og miljøløsninger tilpasset til netop dit værksted eller servicestation.

REMONDIS har i mange år arbejdet tæt sammen med værksteder og servicestationer omkring håndtering af affald. I samarbejde med vores miljøkonsulenter kan du få en løsning, der passer til netop din virksomhed eller du kan bestille en af vores standard løsninger her.

Affalds- og miljøløsninger til værksteder og servicestationer

Hvad enten du søger en enkel eller en total affaldsløsning, så kan REMONDIS hjælpe dig. Her er vores mest populære løsninger til værksteder og servicestationer.

    EASY Miljøskab Medium

    12m3 åben maxi-container

    220L spændelågsfad

    21m3 lukket maxi-container

    20m3 åben maxi-container

    16m³ lukket maxi-container

Farligt affald
Affaldsfraktion Bemærkninger
Absorptionsmidler Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter, som er forurenet med farligt affald, emballager fra smørefedt, olie, sprinklervæske og kølervæske.
Airbags Airbags må ikke kasseres, før de er udløst. Udløsning skal foretages efter leverandørens anvisning. Airbags og selestrammere, der ikke genbruges, håndteres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom. Udløste airbags kan afhændes som normalt skrot.
Bilvrag Skrotbiler der ikke er miljøbehandlede er farligt affald.
Bremseklodser, bremsebakker,
koblingsnav m/ asbest
Asbest forekommer kun i sjældne tilfælde i personbiler. Skal indsamles som en selvstændig fraktion.
Bremsevaskervand Indeholder tungmetaller. Skal indsamles som en selvstændig fraktion.
Bremsevæske- og koblingsvæske Skal indsamles som en selvstændig fraktion.
Blyakkumulatorer Blyakkumulatorer, herunder batterisyre. Afleveres til virksomheder, der håndterer blyakkumulatorer med henblik på genanvendelse i henhold til de til enhver tid gældende regler om indsamling af blyakkumulatorer.
Blyholdig balanceklodser Bly fra afbalancering. Kan afleveres sammen med akkumulatorer.
Fugemasse fra rudelimning ej hærdet Indeholder org. opløsningsmidler.
Gulvopfej fin fraktion/støvsugerposer Formodet tungmetalholdig/ olieholdig/ asbeststøv
Hydraulikslanger (indeholder olie) Farligt pga. olie. PVC -holdige til deponi.
Kviksølvkontakter fra airbags Kviksølvholdigt affald. Skal indsamles som en selvstændig fraktion.
Kølemiddel Chlorfluorcarboner. Skal indsamles som en selvstændig fraktion. Kølemidler destrueres ved forbrænding i anlæg godkendt til forbrænding
af CFC eller ved anden tilsvarende effektiv godkendt destruktionsmetode.
Kølervæske (frostsikringsvæske) Afleveres i en selvstændig fraktion.
Lysstofrør, lavenergipærer og glimtændere Ved mere end 10 mg Hg pr. lyskilde.
Motorbenzin og dieselolie Brændstof i form af benzin og dieselolie. Hvis det ikke genbruges i virksomheden, afleveres det i en selvstændig fraktion.
Ni-Cd batterier Lukkede Nikkel-cadmium akkumulatorer afleveres til virksomheder, der håndterer nikkelcadmium akkumulatorer med henblik på genanvendelse i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om indsamling af nikkel-cadmium-akkumulatorer.
Malingsrester Maling-, lak- og træbeskyttelsesaffald indeholdende organiske opløsningsmidler. Malingemballager, malingrester i emballager, filtre fra malerkabiner, limrester, epoxy.
Olie fra olieudskiller/slam og sandfang
Oliefiltre Afleveres i en selvstændig fraktion.
Rensevæske alkalisk (rensebar) Basisk affedt.
Rensevæske petroleum (rensebar) Rensevæske petroleum (rensebar), opløsningsmidler.
Sandfang MST har oplyst koden dækker hele udskilleranlægget. (A 6.05 = ved mere end 5-10 % olie)
Småbatterier fra værktøj, alarmer m.m. Lithiumbatterier og blandede batterier.
Spildolie (motor, gear, hydraulik)
Spraydåser
Sprinklervæske Sprinklervæske som ikke genbruges i virksomheden afleveres i en selvstændig fraktion.
Ikke-farligt affald
Affaldsfraktion Bemærkninger
Airbags Airbags må ikke kasseres, før de er udløst. Udløsning skal foretages efter leverandørens anvisning. Ikke udløste airbags er Eksplosivt affald. Airbags og selestrammere, der ikke genbruges, håndteres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom. Udløste airbags kan afhændes som normalt skrot.
Autoglas (autoruder) Glas i form af bilruder, der ikke genbruges, afleveres til virksomheder, der håndterer glas med henblik på genanvendelse.
Bilkatalysatorer Katalysatorer, der ikke genbruges, afleveres til virksomheder, der håndterer katalysatorer med henblik på genanvendelse.
Biler Kasserede biler (skrotbiler), der er miljøbehandlede dvs. uden væsker eller andre farlige dele.
Bremseklodser/ kobling u/asbest Metalskrot, bremseklodser/kobling uden asbest (incl. bremsebakker).
Blandet affald – brændbart Håndteres i overensstemmelse med kommunens regulativ.
Blandet affald – til deponi Håndteres i overensstemmelse med kommunens regulativ.
Dæk Dæk der ikke genbruges, afleveres til virksomheder, der håndterer dæk med henblik på nyttiggørelse i henhold til de til enhver tid gældende regler om indsamling af dæk.
Elektronisk udstyr Audioapparater, videoapparater, navigationsudstyr og mobiltelefoner. Afleveres i en selvstændig fraktion.
Fugemasse fra rudelimning udhærdet Hærdede klæbestoffer og fugemasser. Forbrænding.
Jernskrot
Luftfilter pollenfilter Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter.
Papir- og papemballage Genanvendelse.
Plast (kofangere, spoilere m.m) Genanvendelse.
Plast Genanvendelse.

Få et tilbud og gratis miljøtjek

REMONDIS miljøkonsulenter er specialister, der giver en kompetent og miljørigtig rådgivning. De kommer gerne forbi og gennemgår jeres behov og kommer med forslag til optimering i forhold til sortering og håndtering af jeres affald.

Bestil et gratis miljøtjek af din affaldsstrøm og affaldssortering på formularen eller ved at ringe eller skrive på:

Skriv dig op til nyhedsbrev

5 + 11 =

Få et tilbud og gratis miljøtjek

Skriv dig op til nyhedsbrev

3 + 3 =

REMONDIS miljøkonsulenter er specialister, der giver en kompetent og miljørigtig rådgivning. De kommer gerne forbi og gennemgår jeres behov og kommer med forslag til optimering i forhold til sortering og håndtering af jeres affald.

Bestil et gratis miljøtjek af din affaldsstrøm og affaldssortering på formularen eller ved at ringe eller skrive på:

+45 43 63 18 28

kundeservice@remondis.dk

Mini-containere

Vip-containere

Maxi-containere

Farligt affald

Miljøtjek af affald

Den nye affaldsbekendtgørelse

Bliv klogere på hvad den nye affaldsbekendtgørelse betyder for din virksomhed.

Batterier

Bioaffald

Brændbart

Byggeaffald

Deponi

Elektronik

Farligt affald

Glas

Haveaffald

Klinisk risiko

Lyskilder

Metal & jern

Pap

Papir

Plast

Offentlige institutioner

Byggeri & anlæg

Butik & detail

Boligselskaber

Events

Ehandel

Hospital & klinik

Kontor

Landbrug & gartneri

Produktion & industri

Restaurant & kantine

Trykkeri & maler

Turisme & hotel

Værksteder

MILJØTJEK AF AFFALD