Private borgere

REMONDIS afhenter dagrenovation, haveaffald etc. i mange forskellige kommuner. Derudover, kan vi tilbyde individuelle affaldsløsninger f.eks. til dit byggeprojekt eller i din grundejerforening.

REMONDIS A/S har en række produkter og serviceydelser som privatkunder med fordel kan købe igennem os. Det kan være ekstra containere til byggeprojekter, storskrald eller haveaffald. Såfremt det drejer sig om farligt affald, er det yderst vigtigt, at du overholder lovgivning og reglementer. Spørg derfor gerne din lokale genbrugsstation til råds eller spørg en af vores erfarne miljø- og salgskonsulenter. 

Affaldssortering i din kommune

Det er en god ide at undersøge, hvilke muligheder kommunen eller den lokale genbrugsstation tilbyder, når man har større mængder affald.

I Danmark har kommunerne ansvaret for affaldet. Det gælder både husholdsningsaffald og erhvervsaffald. Det betyder, at kommunerne kortlægger, hvor meget affald der produceres, og hvordan det skal behandles. Derudover, kommer regeringen med anvisninger og love til, hvordan kommunerne skal samle affald ind. EU bestemmer enkelte af disse anvisninger f.eks. hvor meget et medlemsland skal sørge for at genbruge af papir eller dåser. På baggrund af kommunernes egne kortlægning og regeringens affaldsplan, udarbejder kommunerne en lokal plan for, hvordan affaldet skal håndteres.

Borgere og virksomheder har derved et ansvar at følge anvisningerne fra den kommune, som de tilhører.

Mini-containere

Vip-containere

Maxi-containere

Farligt affald

Miljøtjek af affald

Lithiumbatterier = RETRON

Sikker og godkendt håndtering af små og store lithiumbatterier

Batterier

Bioaffald

Brændbart

Byggeaffald

Deponi

Elektronik

Farligt affald

Glas

Haveaffald

Klinisk risiko

Lyskilder

Metal & jern

Pap & papir

Papir til makulering

Plast

Offentlige institutioner

Byggeri & anlæg

Butik & detail

Boligselskaber

Events

Ehandel 

Hospital & klinik

Kontor

Landbrug & gartneri

Produktion & industri

Restaurant & kantine

Trykkeri & maler

Turisme & hotel

Værksteder

MILJØTJEK AF AFFALD