CERTIFICERINGER

For vores fælles fremtid

Det er yderst vigtigt for os i REMONDIS A/S, at vores kunder har dokumentation for en høj kvalitet, når de køber serviceydelser og produkter igennem REMONDIS A/S. Derfor kan I på denne side altid se de nyeste eksemplarer af de certificeringer, vi har i virksomheden.

Vi har certificeringer inden for ISO-standarderne DS/EN ISO 9001 og 14001, og blev i 2021 også opgraderet til den nyeste standard ISO 45001 indenfor arbejdsmiljø. 

Kvalitetspolitik

REMONDIS A/S er kendt som en virksomhed, der er ærlig og reel, og som bruger åben og dialogbaseret kommunikation. Vi vil have branchens bedste serviceniveau og de mest tilfredse medarbejdere. REMONDIS A/S ønsker også fokus på kerneområderne: Løsning af kommunale indsamlingsopgaver, kørsel af industriaffald i hele landet samt indsamling af farligt affald.

REMONDIS A/S vil løbende arbejde på at forbedre kvaliteten, dels på kerneområderne og i ledelsessystemet. REMONDIS A/S vil også arbejde med at forbedre medarbejderens tilgang til de daglige opgaver, og på at gøre dagligdagens processer lettere at overskue og gennemføre.

Den overordnede målsætning for REMONDIS A/S er at:

 • Levere serviceydelser og produkter, som lever op til kundens behov
 • Levere serviceydelser og produkter til aftalt tid
 • Behandle reklamationer hurtigt og effektivt
 • Informere kunden hurtigst muligt, hvis en aftale ikke kan overholdes og derefter indgå en ny aftale
 • Være til rådighed med relevant information
 • Være kendetegnet ved dygtige og selvstændige medarbejdere

Miljøpolitik

REMONDIS arbejder for vores fælles fremtid.

REMONDIS bæredygtige verden dækker serviceydelser, der sparer naturressourcer og beskytter miljøet.

I REMONDIS forpligtiger vi os til løbende at forbedre miljøet ved at vi vil:

 • Forbedre miljøindsatsen løbende, herunder reducerer ressourceforbruget og forebygge forurening, samt sikre overensstemmelse med gældende lovgivning
 • Samarbejde og kommunikere aktivt om miljø og bæredygtighed med myndigheder, interesseorganisationer, leverandører og kunder.
 • Uddanne og motivere medarbejderne til at tage aktiv del i og ansvar for miljøarbejdet.
 • Inddrage miljøforhold i beslutninger om større investeringer.
 • Etablere miljømæssige rutiner, instruktioner og måle miljøforbedringer.

Arbejdsmiljøpolitik

I REMONDIS A/S er hver enkelt medarbejder en vigtig ressource, der bidrager til vores samlede forretning og de resultater vi opnår.

Ledelsen og medarbejderne har et ansvar i at sikre, at vi har en faglig stærk, tryg og sikker arbejdsplads.

Med denne arbejdsmiljøpolitik ønsker vi at beskrive vores grundlag for at udvikle og fastholde et samlet godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i virksomheden, for at vores medarbejdere trives og kan undgå at blive syge på grund af forhold på arbejdspladsen.

I Remondis forpligter vi os til løbende at forbedre arbejdsmiljøet på grundlag af følgende målsætninger:

 • At alle vores medarbejdere kan udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i overensstemmelse med gældende arbejdsmiljølovgivning.
 • At forebygge at arbejdsmiljørisici skaber nedslidning, arbejdsulykker samt arbejdsrelaterede sygdomme og fravær.
 • At sikre sunde arbejdspladser med fokus på nærvær, trivsel og udvikling for og af medarbejderne.
 • At medarbejderne og arbejdsmiljøhensyn inddrages ved ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ved større ændringer.
 • At medarbejdere og arbejdsmiljøhensyn inddrages ved indkøb, ny- og ombygning.
 • At arbejdsmiljøpolitikken tænkes ind bredt i alle initiativer i forretningen – og støttes op af øvrige delpolitikker på relevante områder, herunder f.eks. vores politik vedr. alkohol og andre rusmidler.

 

Få et tilbud og gratis miljøtjek

REMONDIS miljøkonsulenter er specialister, der giver en kompetent og miljørigtig rådgivning. De kommer gerne forbi og gennemgår jeres behov og kommer med forslag til optimering i forhold til sortering og håndtering af jeres affald.

Bestil et gratis miljøtjek af din affaldsstrøm og affaldssortering på formularen eller ved at ringe eller skrive på:

+45 43 63 18 28

kundeservice@remondis.dk

Skriv dig op til nyhedsbrev

13 + 4 =

Få et tilbud og gratis miljøtjek

Skriv dig op til nyhedsbrev

1 + 3 =

REMONDIS miljøkonsulenter er specialister, der giver en kompetent og miljørigtig rådgivning. De kommer gerne forbi og gennemgår jeres behov og kommer med forslag til optimering i forhold til sortering og håndtering af jeres affald.

Bestil et gratis miljøtjek af din affaldsstrøm og affaldssortering på formularen eller ved at ringe eller skrive på:

+45 43 63 18 28

kundeservice@remondis.dk

Mini-containere

Vip-containere

Maxi-containere

Farligt affald

Miljøtjek af affald

Den nye affaldsbekendtgørelse

Bliv klogere på hvad den nye affaldsbekendtgørelse betyder for din virksomhed.

Batterier

Bioaffald

Brændbart

Byggeaffald

Deponi

Elektronik

Farligt affald

Glas

Haveaffald

Klinisk risiko

Lyskilder

Metal & jern

Pap

Papir

Plast

Offentlige institutioner

Byggeri & anlæg

Butik & detail

Boligselskaber

Events

Ehandel

Hospital & klinik

Kontor

Landbrug & gartneri

Produktion & industri

Restaurant & kantine

Trykkeri & maler

Turisme & hotel

Værksteder

MILJØTJEK AF AFFALD