ARBEJDER FOR FREMTIDEN

Om REMONDIS

REMONDIS A/S er en del af den af den tyske familieejede virksomhed REMONDIS, der på verdensplan beskæftiger mere end 30.000 medarbejdere, på 800 lokationer i 30 forskellige lande. Vores kernekompetence i Danmark er indsamling, transport, affalds- og genbrugsløsninger.

Vores kunder er små, mellem og store private virksomheder såvel som kommuner og statslige ministerier og -institutioner.

REMONDIS’ mål er en fortsat udvikling af teknik, ny viden, engagerede medarbejdere samt at kunne yde den service, vores nuværende og nye kunder efterspørger nu – og i fremtiden. Det overordnede mål er at beskytte natur, miljø og klima. Med al vores styrke og hele vores hjerte.

Som partner for mange af landets kommuner hjælper vi via vores affaldsløsninger mere end 1,3 millioner danskere, og vi omsætter årligt store mængde af affald, der finder (gen)anvendelse som energikilder eller som råstoffer i nye produktionskredsløb. Inden for behandlingen af virksomhedsaffald, tager vi os årligt af omkring 100.000 ton forskelligt genbrugsmateriale, som gennem os får nyt liv.

 

REMONDIS GLOBAL

Venligst accept statistikker, markedsføring cookies hvis du ønsker at se denne video.

Lippewerk i Lünen

Det ligner en industriel fabrik, men har samme effekt som 25,000ha skov. REMONDIS Lippewerk i Lünen er udgangs- og omdrejningspunkt for REMONDIS’ genbrugsaktiviteter. Her arbejder vi dagligt på nye løsninger og produkter, der har til hensigt at skåne ressourcer og miljø. I alt sparer vi med aktiviteterne på Lippewerk 466.000 tons drivhusgasser. En positiv bivirkning ved vores indsats i ressourcebeskyttelsens og CO2-reduceringens navn: Officielle priser og udmærkelser. KlimaExpo.NRW, der er et tiltag, som forbundsregeringen i Nordrhein-Westfalen har søsat, optog i 2016 værket i Lünen på listen over de 12 bedste klimabeskyttende projekter.

Råstofressourcer er begrænsede.

Det er vores ideer for genanvendelse ikke.

Sign up for REMONDIS Group’s English newsletter.

REMONDIS verden af bæredygtighed

Mini-containere

Vip-containere

Maxi-containere

Farligt affald

Miljøtjek af affald

Den nye affaldsbekendtgørelse

Bliv klogere på hvad den nye affaldsbekendtgørelse betyder for din virksomhed.

Batterier

Bioaffald

Brændbart

Byggeaffald

Deponi

Elektronik

Farligt affald

Glas

Haveaffald

Klinisk risiko

Lyskilder

Metal & jern

Pap

Papir

Plast

Offentlige institutioner

Byggeri & anlæg

Butik & detail

Boligselskaber

Events

Ehandel

Hospital & klinik

Kontor

Landbrug & gartneri

Produktion & industri

Restaurant & kantine

Trykkeri & maler

Turisme & hotel

Værksteder

MILJØTJEK AF AFFALD