Lyskilde container

Denne container bruges til lyskilder som lysstofrør, energisparepære m.v. der på grund af deres indhold af miljøfarlige stoffer skal transporteres til destruktion på Kommunekemi.

Affaldstyper/fraktioner
  • Lysstofrør
  • Energisparepære
Udstyr
  • Piktogram af affaldsfraktion
Ydelser
  • Lej
  • Levering
  • Hjemtagning
  • Ombytning
  • Diverse

Mini-containere

Vip-containere

Maxi-containere

Farligt affald

Miljøtjek af affald

Den nye affaldsbekendtgørelse

Bliv klogere på hvad den nye affaldsbekendtgørelse betyder for din virksomhed.

Batterier

Bioaffald

Brændbart

Byggeaffald

Deponi

Elektronik

Farligt affald

Glas

Haveaffald

Klinisk risiko

Lyskilder

Metal & jern

Pap

Papir

Plast

Offentlige institutioner

Byggeri & anlæg

Butik & detail

Boligselskaber

Events

Ehandel

Hospital & klinik

Kontor

Landbrug & gartneri

Produktion & industri

Restaurant & kantine

Trykkeri & maler

Turisme & hotel

Værksteder

MILJØTJEK AF AFFALD