Lyskilde container

Denne container bruges til lyskilder som lysstofrør, energisparepære m.v. der på grund af deres indhold af miljøfarlige stoffer skal transporteres til destruktion på Kommunekemi.

Affaldstyper/fraktioner
  • Lysstofrør
  • Energisparepære
Udstyr
  • Piktogram af affaldsfraktion
Ydelser
  • Lej
  • Levering
  • Hjemtagning
  • Ombytning
  • Diverse

Mini-containere

Vip-containere

Maxi-containere

Farligt affald

Miljøtjek af affald

Lithiumbatterier = RETRON

Sikker og godkendt håndtering af små og store lithiumbatterier

Batterier

Bioaffald

Brændbart

Byggeaffald

Deponi

Elektronik

Farligt affald

Glas

Haveaffald

Klinisk risiko

Lyskilder

Metal & jern

Pap & papir

Papir til makulering

Plast

Offentlige institutioner

Byggeri & anlæg

Butik & detail

Boligselskaber

Events

Ehandel 

Hospital & klinik

Kontor

Landbrug & gartneri

Produktion & industri

Restaurant & kantine

Trykkeri & maler

Turisme & hotel

Værksteder

MILJØTJEK AF AFFALD