700L glas container Fancy

Fancy glas container er en overjordisk container på hjul. Beholderen kan rumme 700 liter og fås med glas indkast. Den er fremstillet i glasfiber og har lang levetid. Containeren tømmes via bunden.

Affaldstyper/fraktioner
  • Flasker
  • Emballageglas
Udstyr
  • Indkast
  • Piktogram af fraktion
Ydelser
  • Lej
  • Levering
  • Hjemtagning
  • Tømning
  • Vask
  • Diverse

Mini-containere

Vip-containere

Maxi-containere

Farligt affald

Miljøtjek af affald

Lithiumbatterier = RETRON

Sikker og godkendt håndtering af små og store lithiumbatterier

Batterier

Bioaffald

Brændbart

Byggeaffald

Deponi

Elektronik

Farligt affald

Glas

Haveaffald

Klinisk risiko

Lyskilder

Metal & jern

Pap & papir

Papir til makulering

Plast

Offentlige institutioner

Byggeri & anlæg

Butik & detail

Boligselskaber

Events

Ehandel 

Hospital & klinik

Kontor

Landbrug & gartneri

Produktion & industri

Restaurant & kantine

Trykkeri & maler

Turisme & hotel

Værksteder

MILJØTJEK AF AFFALD