PVC hård

De fleste produkter af hård PVC skal til genanvendelse.

PVC-plast kan være mærket med 3 i genbrugssymbolet. Er man i tvivl om et produkt er af pvc, kan forhandleren kontaktes.

Øvrigt PVC-affald – hovedsageligt den bløde PVC skal deponeres.

Sorteringsvejledning:

PVC hård

JA TAK

 • Kloakrør
 • Lister
 • Tagplader
 • Tagrender
 • Nedløbsrør
 • Vinduesrammer (uden glas)
 • Kabelbakker
 • Elektrikerrør

NEJ TAK

 • Plastdunke
 • Plast uden PVC
 • Kabler og ledninger
 • Transportemballage, fx stræk- og krympefolier
 • Andre plasttyper, fx PE, PP, PS m.v.
 • PVC forurenet med jord, sand og sten eller andre materialer
 • Andre affaldstyper

Affaldsløsninger til PVC hård

Hvad enten du søger en enkel affaldsløsning eller en total miljøløsning, så kan REMONDIS hjælpe dig. 

    140L mini-container

    240L mini-container

    660L mini-container

    16m³ lukket maxi-container

Få et tilbud og gratis miljøtjek

REMONDIS miljøkonsulenter er specialister, der giver en kompetent og miljørigtig rådgivning. De kommer gerne forbi og gennemgår jeres behov og kommer med forslag til optimering i forhold til sortering og håndtering af jeres affald.

Bestil et gratis miljøtjek af din affaldsstrøm og affaldssortering på formularen eller ved at ringe eller skrive på:

Skriv dig op til nyhedsbrev

7 + 4 =

Få et tilbud og gratis miljøtjek

Skriv dig op til nyhedsbrev

2 + 4 =

REMONDIS miljøkonsulenter er specialister, der giver en kompetent og miljørigtig rådgivning. De kommer gerne forbi og gennemgår jeres behov og kommer med forslag til optimering i forhold til sortering og håndtering af jeres affald.

Bestil et gratis miljøtjek af din affaldsstrøm og affaldssortering på formularen eller ved at ringe eller skrive på:

+45 43 63 18 28

kundeservice@remondis.dk

Mini-containere

Vip-containere

Maxi-containere

Farligt affald

Miljøtjek af affald

Den nye affaldsbekendtgørelse

Bliv klogere på hvad den nye affaldsbekendtgørelse betyder for din virksomhed.

Batterier

Bioaffald

Brændbart

Byggeaffald

Deponi

Elektronik

Farligt affald

Glas

Haveaffald

Klinisk risiko

Lyskilder

Metal & jern

Pap

Papir

Plast

Offentlige institutioner

Byggeri & anlæg

Butik & detail

Boligselskaber

Events

Ehandel

Hospital & klinik

Kontor

Landbrug & gartneri

Produktion & industri

Restaurant & kantine

Trykkeri & maler

Turisme & hotel

Værksteder

MILJØTJEK AF AFFALD