For REMONDIS, er bæredygtighed en selvfølge, og derfor har vi nu taget skridtet videre og forpligtet os til at arbejde med Science Based Targets Initiative (SBTI). SBTI er et samarbejde mellem CDP, FNs Global Compact, World Resources Institute (WRI) og World Wide Fund for Nature (WWF).  

SBTI er et globalt videnskabsbaseret initiativ, hvis formål er at få virksomheder til at handle på begrænsningen af CO2 udledning. Gennem Paris-aftalen fra 2015 forpligtede verdens regeringer sig til at bremse den globale temperaturstigning til et godt stykke under 2°C over det præindustrielle niveau og fortsætte bestræbelserne på at begrænse opvarmningen til 1,5°C. I 2018, advarede Intergovemental Panel on Climate Change om at den globale opvarmning ikke må overstige 1,5°C for at undgå de katastrofale følger af klimaændringer. For at opnå dette skal drivhusgasemissionerne halveres inden 2030 – og falde til netto-nul i 2050. Vi har derfor begrænset tid til handling og den private sektor har en afgørende rolle at spille – hver sektor på ethvert marked skal transformere sig selv. 

Vi bruger derfor Science Based Targets som et værktøj til at afstemme REMONDIS A/S klimaambition med Paris-aftalen (1,5°C). Således er REMONDIS A/S en af de 4241 internationale virksomheder, som har indgået i dette samarbejde. Læs mere om SBTI her…

REMONDIS arbejder dog ikke kun med CO2 udledning, vi arbejder også videre med alle øvrige ESG (Environmental (miljø), Social (sociale forhold) og Governance (god selskabsledelse)) mål
i form af EcoVadis certificeringen. Her fik vi en flot sølvmedalje i august for REMONDIS A/S, som de eneste i vores branche i Danmark. EcoVadis er et uafhængigt vurderingsbureau, der på global basis evaluerer, vurderer og rangerer virksomheders bæredygtighedsarbejde. Deres metodik bygger på internationale standarder, herunder GRI (Global Reporting Initiative), FN’s Global Compact-initiativ og ISO 26000. Læs mere om EcoVadis her…

Mini-containere

Vip-containere

Maxi-containere

Farligt affald

Miljøtjek af affald

Den nye affaldsbekendtgørelse

Bliv klogere på hvad den nye affaldsbekendtgørelse betyder for din virksomhed.

Batterier

Bioaffald

Brændbart

Byggeaffald

Deponi

Elektronik

Farligt affald

Glas

Haveaffald

Klinisk risiko

Lyskilder

Metal & jern

Pap

Papir

Plast

Offentlige institutioner

Byggeri & anlæg

Butik & detail

Boligselskaber

Events

Ehandel

Hospital & klinik

Kontor

Landbrug & gartneri

Produktion & industri

Restaurant & kantine

Trykkeri & maler

Turisme & hotel

Værksteder

MILJØTJEK AF AFFALD