Pressemeddelelse

REMONDIS, Næstved, 1. juli 2021

I dag markerede Næstved Kommune starten af den nye affaldsordning ved et lille event for pressen. Kun 9 kommuner over hele landet har været klar per 1. juli og Næstved er en af dem, takket være hårdt og hurtigt arbejde fra Næstved Kommune og REMONDIS i Næstved, som står klar til at løfte indsamlingsopgaven. 

Eventet startede med at borgmesteren i Næstved, Carsten Rasmussen, viste den nye beholder og der var mulighed for at tale med formand for Teknisk Udvalg Helle Jessen samt Gert Christensen, der er driftsansvarlig for affaldsområdet i Næstved Kommune og Jens Fuglsang Bach, centerchef i Center for Plan og Miljø i Næstved Kommune.

REMONDIS viste herefter hvordan 2-kammer spanden bliver tømt i 2-kammer bilen.

 

Fra pressemeddelelse fra Næstved Kommune

Alle borgere i Næstved Kommune skal sortere deres affald i 10 forskellige affaldstyper fra i dag d. 1. juli 2021.

”Et flertal i Folketinget vedtog sidste sommer en ny klimaplan, som blandt andet indebærer, at alle landets 98 kommuner skal sortere i de samme 10 typer affald. Den nye ændring skal hjælpe med at øge mængderne af sorteret affald til genanvendelse og nedbringe CO2-udledningen.

Politikerne i Næstved Kommune vægter den grønne profil højt. Derfor besluttede byrådet allerede den 25. august sidste år – i forlængelse af den nye klimaplan – at Næstved Kommune vil være klar til den nye affaldsordning pr. 1. juli 2021.

Siden er der blevet arbejdet hårdt og målrettet, og Næstved er stolte af, at de er blandt de kommuner, der bliver klar med udrulningen”.

 

Udtalelser fra REMONDIS

”REMONDIS er rigtig glade for at støtte Næstved Kommune i forhold til deres grønne profil og fokus på en cirkulær økonomi. Vi har dermed på kort tid kunne hjælpe Næstved Kommune med at etablere indsamlingen af alle 10 affaldstyper i henhold til den nye affaldsbekendtgørelse”. – Michael Nordland, Regionschef Sjælland, REMONDIS Danmark,

”Cirkulær økonomi i lokalsamfundet er noget som REMONDIS vægter yderst højt, og vi er derfor altid glade for at kunne hjælpe både kommuner og virksomheder med sortering og indsamling af forskellige affaldstyper. Vi har et globalt bagland med stor viden omkring forskellige affaldstyper, men vi kan agere hurtigt, fordi vi altid er lokalt forankret med lokale medarbejdere.” – Søren Eriksen, Direktør, REMONDIS Danmark.

 

Pressechef

Pernille Andersen

pan@remondis.dk

30371515

 

Mini-containere

Vip-containere

Maxi-containere

Farligt affald

Miljøtjek af affald

Den nye affaldsbekendtgørelse

Bliv klogere på hvad den nye affaldsbekendtgørelse betyder for din virksomhed.

Batterier

Bioaffald

Brændbart

Byggeaffald

Deponi

Elektronik

Farligt affald

Glas

Haveaffald

Klinisk risiko

Lyskilder

Metal & jern

Pap

Papir

Plast

Offentlige institutioner

Byggeri & anlæg

Butik & detail

Boligselskaber

Events

Ehandel

Hospital & klinik

Kontor

Landbrug & gartneri

Produktion & industri

Restaurant & kantine

Trykkeri & maler

Turisme & hotel

Værksteder

MILJØTJEK AF AFFALD