Kære alle samarbejdspartnere, leverandører og kunder,

 Tusind tak for et godt samarbejde i 2020. Det har været et år i Coronaens tegn for mange af vores kunder. Hvor nogle har haft lukket i lang tid, har andre haft ekstra meget at lave, samtidigt med at der har været ekstra meget husholdningsaffald i de mange måneder mange har arbejdet hjemmefra.

Vi glæder os til 2021, hvor mange nye spændende ting sker for affaldshåndtering og genanvendelse og ligeledes for REMONDIS i Danmark.  

I 2021, træder den nye affaldsplan i kraft, og det betyder at der fra 1. juli bliver et sorteringskrav på 10 fraktioner på husholdningsaffald i hele landet.

Derudover, så bliver der i endnu større grad fokus på sortering og genanvendelse af erhvervsaffald. Her skal virksomheder sortere min. 11 fraktioner i 2021 og 12 fra 2022.   

Vi kan allerede nu mærke, at der er større og større efterspørgsel hos både kommuner, borgere og virksomheder efter at sortere mere og genanvende korrekt, og det gode arbejde glæder vi os derfor til at fortsætte med i 2021.

I 2021, overtager vi en ny grund i Ishøj, hvor vi bygger et nyt hovedkontor for vores aktiviteter i Danmark og skal huse vores driftsaktiviteter for Storkøbenhavn.

Grunden er så stor at det giver REMONDIS mange muligheder for vækst og mange nye tiltag.

 

Vi glæder os til at servicere jer i det nye år.

 

Rigtig glædelig jul og godt nytår!

Søren Eriksen & Lennart Vigenberg

Mini-containere

Vip-containere

Maxi-containere

Farligt affald

Miljøtjek af affald

Den nye affaldsbekendtgørelse

Bliv klogere på hvad den nye affaldsbekendtgørelse betyder for din virksomhed.

Batterier

Bioaffald

Brændbart

Byggeaffald

Deponi

Elektronik

Farligt affald

Glas

Haveaffald

Klinisk risiko

Lyskilder

Metal & jern

Pap

Papir

Plast

Offentlige institutioner

Byggeri & anlæg

Butik & detail

Boligselskaber

Events

Ehandel

Hospital & klinik

Kontor

Landbrug & gartneri

Produktion & industri

Restaurant & kantine

Trykkeri & maler

Turisme & hotel

Værksteder

MILJØTJEK AF AFFALD