+45 43 63 18 28

miljokonsulent@remondis.dk

Affaldsfraktionen jord deles i to fraktioner: Ikke forurenet jord og jord fra område-klassificerede arealer. Der skal som udgangspunkt tages prøver og laves analyser af alt jord ud over 1 m3.

Sorteringsvejledning:

Jord

Forurenet jord

JA tak til:

 • Forurenet jord fra:
  • Byggeri
  • Anlægsarbejder
  • Renoveringer m.v.
 • Vejjord
 • Jord fra område-klassificerede arealer
 • Jord fra kendteforurenede grunde (V1 og V2)

Forurenet jord

NEJ tak til:

 • Asbest, træ, plast
 • Jern og metal
 • Asfalt
 • Bygningsaffald
 • Større mængder brokker

Ikke forurenet jord

JA tak til:

 • Rent jord fra:
  • Byggeri
  • Anlægsarbejder
  • Renoveringer m.v.
 • Jord fra ikke område-klassificerede arealer
 • Jord fra ikke kortlagte ejendomme

Ikke forurenet jord

NEJ tak til:

 • Jord fra område-klassificerede arealer
 • Olie- og kemikalieforurenet jord
 • Asbest, træ, plast
 • Jern og metal
 • Asfalt
 • Bygningsaffald
 • Større mængder brokker

Få hjælp af vores miljøkonsulenter

REMONDIS miljø- og salgskonsulenter er specialister, der giver en kompetent og miljørigtig rådgivning. De kommer gerne forbi og gennemgår jeres behov og kommer med forslag til optimering i forhold til sortering og håndtering af jeres affald.

Book et møde på telefon 43 63 18 28 eller bestil et miltøjek her og vi kontakter dig hurtigst muligt.

Mini-containere

Vip-containere

Maxi-containere

Farligt affald

Miljøtjek af affald

Lithiumbatterier = RETRON

Sikker og godkendt håndtering af små og store lithiumbatterier

Batterier

Bioaffald

Brændbart

Byggeaffald

Deponi

Elektronik

Farligt affald

Glas

Haveaffald

Klinisk risiko

Lyskilder

Metal & jern

Pap & papir

Papir til makulering

Plast

Offentlige institutioner

Byggeri & anlæg

Butik & detail

Boligselskaber

Events

Ehandel 

Hospital & klinik

Kontor

Landbrug & gartneri

Produktion & industri

Restaurant & kantine

Trykkeri & maler

Turisme & hotel

Værksteder

MILJØTJEK AF AFFALD