Vidste du

at nogle håndspritflasker skal sorteres som farligt affald?

Håndspritflasker skal sorteres som farligt affald. De er farlige for både renovationsmedarbejdere og forbrændingsanlæg.

Mange borgere og virksomheder smidder håndspritflasker i plastik eller i dagrenovation, men hvis man kigger nærmere er der oftest et advarselsmærke med et lille flammesymbol på flaskerne, da selv små rester af håndsprit kan antændes og skabe brande.

Håndspritflasker skal derfor sorteres og afleveres som farligt affald. Private borgere kan aflevere flaskerne på genbrugspladsen, imens virksomheder og institutioner kan benytte sig af flere forskellige farligt affald løsninger alt efter behov og mængde af spritflasker.

Håndsprit er lavet af alkohol med en høj alkoholprocent og derfor er den brandfarligt. Hvis man skyller emballagen, kan emballagen stadig være brandfarlig pga. små rester der bliver siddende, og derudover, forurener man miljøet ved at hælde brandfarlig væske i afløbet.

Sandsynligheden for at flaskerne kan antændes forhøjes, når renovationsmedarbejderne henter dit eller din virksomheds affald, og komprimerer affaldet. I den forbindelse kan gnister antænde spritten og sætte ild til resten af affaldet.

Rester af sprit i håndspritflasker kan også antænde ukontrollerbare brande i forbrændingens affaldsanlæg. Disse affaldsanlæg er ikke lavet til at håndtere farlige kemikalier, og det er derfor yderst vigtigt at spritflaskerne sendes til et godkendt farligt affaldsanlæg.

Få hjælp af vores miljøkonsulenter

REMONDIS miljø- og salgskonsulenter er specialister, der giver en kompetent og miljørigtig rådgivning. De kommer gerne forbi eller tager en snak over telefonen og kommer med forslag til optimering i forhold til sortering og håndtering af jeres affald.

Book et møde på telefon 43 63 18 28, miljokonsulent@remondis.dk eller bestil et miljøtjek herunder og vi kontakter dig hurtigst muligt.

Ny eller eksisterende kunde hos REMONDIS A/S?*

Nyhedsbrev

Mini-containere

Vip-containere

Maxi-containere

Farligt affald

Miljøtjek af affald

Lithiumbatterier = RETRON

Sikker og godkendt håndtering af små og store lithiumbatterier

Batterier

Bioaffald

Brændbart

Byggeaffald

Deponi

Elektronik

Farligt affald

Glas

Haveaffald

Klinisk risiko

Lyskilder

Metal & jern

Pap & papir

Papir til makulering

Plast

Offentlige institutioner

Byggeri & anlæg

Butik & detail

Boligselskaber

Events

Ehandel 

Hospital & klinik

Kontor

Landbrug & gartneri

Produktion & industri

Restaurant & kantine

Trykkeri & maler

Turisme & hotel

Værksteder

MILJØTJEK AF AFFALD