Elektronik

Elektronikaffald findes i forskellige kvaliteter, og det er derfor vigtigt at det bliver indsamlet og sorteret korrekt.

+45 43 63 18 28

miljokonsulent@remondis.dk

Hver uge bliver der skabt 1 million tons elektronikaffald i verden. Det er derfor vigtigt, at elektronikaffald håndteres korrekt, således at mest muligt kan genbruges. Nogle metaller i elektronik kan være værdifulde, imens andre stoffer kan være farlige og belaste miljøet. 

Elektronikaffald inkluderer alle former for elektroniske apparater fx IT-udstyr, kopimaskiner (ikke toner), TV, radioer, telefoner, musikanlæg, tyverialarmer, displays, elektriske tandbørster, kaffemaskiner osv.

Miljøløsninger til elektronikaffald

Hvad enten du søger en enkel affaldsløsning eller en total miljøløsning, så kan REMONDIS hjælpe dig. 

    16m³ lukket maxi-container

    240L mini-container

    EASY Miljøskab Lille

    140L mini-container

    660L mini-container

    21m3 lukket maxi-container

Få hjælp af vores miljøkonsulenter

REMONDIS miljø- og salgskonsulenter er specialister, der giver en kompetent og miljørigtig rådgivning. De kommer gerne forbi og gennemgår jeres behov og kommer med forslag til optimering i forhold til sortering og håndtering af jeres affald.

Book et møde på telefon 43 63 18 28 eller bestil et miltøjek her og vi kontakter dig hurtigst muligt.

Sorteringsvejledning Elektronikaffald

Elektronikaffald

JA tak til:

  • IT-udstyr
  • Audio- og videoapparater
  • Telekommunikationsudstyr
  • Elektriske produkter
  • Kondensatorer

Elektronikaffald

NEJ tak til:

  • Batterier (farligt affald)
  • Kabler og ledninger (indsamlet separat)
  • Blyakkumulatorer
  • Røgalarmer
  • Alle øvrige typer affald

Håndtering af elektronikaffald

Elektronikaffald i din kommune

Behandling af elektronikaffald

Elektronikskrot køres til godkendte miljøanlæg, hvorfra elektronikaffaldet bliver sorteret i forskellige materialetyper. Farligt affald såsom kviksølv, batterier og freon bliver frasorteret. Resten bliver sorteret manuelt og maskinelt for derefter at blive genbrugt i industrien. 

Hold dig opdateret

Mini-containere

Vip-containere

Maxi-containere

Farligt affald

Miljøtjek af affald

Lithiumbatterier = RETRON

Sikker og godkendt håndtering af små og store lithiumbatterier

Batterier

Bioaffald

Brændbart

Byggeaffald

Deponi

Elektronik

Farligt affald

Glas

Haveaffald

Klinisk risiko

Lyskilder

Metal & jern

Pap & papir

Papir til makulering

Plast

Offentlige institutioner

Byggeri & anlæg

Butik & detail

Boligselskaber

Events

Ehandel 

Hospital & klinik

Kontor

Landbrug & gartneri

Produktion & industri

Restaurant & kantine

Trykkeri & maler

Turisme & hotel

Værksteder

MILJØTJEK AF AFFALD