Brændbart

Småt og stort brændbart affald er det restaffald, der er tilbage, når alt genanvendeligt, ikke brændbart og farligt affald er sorteret fra.

+45 43 63 18 28

miljokonsulent@remondis.dk

Småt og stort brændbart

Forbrændingsegnet affald er den brændbare restfraktion efter kildesortering af affaldet. Fraktionen kan deles op i småt og stort forbrændingsegnet affald.

Småt forbrændingsegnet affald må ikke være over 1 meter.

Brændbart affald fra virksomheder køres til forbrænding sammen med dagrenovation. Varmen fra forbrændingen bruges derefter til at producere bl.a. fjernvarme og strøm. Slaggen er aske og affaldsrester fra forbrændingen. Det bliver sorteret fra til sidst og kan bruges som vejfyld. Det er yderst vigtigt at alt farligt affald er frasorteret og ikke er blandet med brændbart affald, da jo renere affald der brændes, jo renere slagge ender der med at være.

Miljøløsninger til brændbart

Hvad enten du søger en enkel affaldsløsning eller en total miljøløsning, så kan REMONDIS hjælpe dig. Vi har løsninger til både stort og småt brændbart affald. Stort brændbart kendetegner restaffald over 1 meter, imens småt brændbart er under 1 meter. Vi anbefaler derfor som hovedregel maxi-containere til stort brændbart og mini-containere til småt brændbart.

    140L mini-container

    660L mini-container

    10m3 vip container

    30m3 åben maxi-container

    21m3 lukket maxi-container

    20m³ åben maxi-container

Få hjælp af vores miljøkonsulenter

REMONDIS miljø- og salgskonsulenter er specialister, der giver en kompetent og miljørigtig rådgivning. De kommer gerne forbi og gennemgår jeres behov og kommer med forslag til optimering i forhold til sortering og håndtering af jeres affald.

Book et møde på telefon 43 63 18 28 eller bestil et miltøjek her og vi kontakter dig hurtigst muligt.

Sorteringsvejledning:

Brændbart

Brændbart

JA tak til:

 • Affald der ikke kan genbruges
 • Affald der kan brænde
 • Affald under 1 meter = småt brændbart
 • Affald over 1 meter = stort brændbart

Brændbart

NEJ tak til:

 • Elektronikaffald
 • Lyskilder
 • Farligt affald
 • Kølemøbler
 • Gipsplader, mineraluld, brokker
 • Imprægneret træ
 • Tagpap
 • PVC plast & PE plast
 • Trykflasker
 • Pap & papir
 • Flasker & glas
 • Have & parkaffald
 • Alle typer jord
 • Jern & metal

Brændbart Affald i din kommune

Hold dig opdateret

Mini-containere

Vip-containere

Maxi-containere

Farligt affald

Miljøtjek af affald

Lithiumbatterier = RETRON

Sikker og godkendt håndtering af små og store lithiumbatterier

Batterier

Bioaffald

Brændbart

Byggeaffald

Deponi

Elektronik

Farligt affald

Glas

Haveaffald

Klinisk risiko

Lyskilder

Metal & jern

Pap & papir

Papir til makulering

Plast

Offentlige institutioner

Byggeri & anlæg

Butik & detail

Boligselskaber

Events

Ehandel 

Hospital & klinik

Kontor

Landbrug & gartneri

Produktion & industri

Restaurant & kantine

Trykkeri & maler

Turisme & hotel

Værksteder

MILJØTJEK AF AFFALD